2372
godziny zagranych koncertów
19324123
słuchaczy radiowych zna piosenki wydane przez HQT
437
godzin spędzonych w studio